Stichting Alkmaars Prachtkoor

In augustus 2011 is de Stichting Alkmaars PrachtKoor opgericht.

Vanwege de erkenning culturele ANBI dient Stichting Alkmaars Prachtkoor de volgende informatie op de website te vermelden:

naam:
Stichting Alkmaars PrachtKoor

RSIN of fiscaal nummer:   
850866893

contact gegevens:     
Els van Dijck,
Emmastraat 39 1814DM Alkmaar,
072-5156434
apk@alkmaarsprachtkoor.nl

bestuurssamenstelling:
voorzitter: Sieny Ankoné-Plantinga   
secretaris: Jet van Roozendaal     
penningmeester: Mariejan Beek
   

beleidsplan:

doelstelling:
Mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid bieden in koorverband te zingen
 Door samenzang en samen zijn veel plezier te beleven !
 Als koor deel te nemen aan en op te treden bij regionale festivals en activiteiten  
 Daardoor ziet en waardeert men de mogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking.
 Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de koorleden wordt vergroot
 De integratie van de koorleden in de maatschappij wordt daarmee vergroot.

werkzaamheden van de instelling
 Organiseren van 33 avonden per jaar.  Diverse muziek van Hollands tot wereldmuziek.
 Aantal keer per jaar optreden in de regio
 Zelf een jaarlijks afsluitend concert verzorgen.
 Vrijwilligers  organiseren
 Optredens voorbereiden en organiseren
 Dirigente werkt op vrijwillige basis

fondsen en vermogen beheren
 Penningmeester  
 Zakelijke rekening
 Zodanig financieel beleid voeren, dat als het nodig is, (als de huidige – nu vrijwillige - dirigente niet meer beschikbaar zal zijn) een dirigent aangetrokken kan worden die normaal betaald moet worden.

beloningsbeleid:
Alle mensen die zich inzetten voor het Alkmaars PrachtKoor doen dit op vrijwillige basis.
Dirigent en accordeonist krijgen een vrijwilligersvergoeding.

doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de amateurzang van mensen met een verstandelijke beperking; waarbij het samen zingen en het plezier van de koorleden voorop staat.
2. De stichting vindt het ook belangrijk dat het koor op de reguliere podia van zich laat horen, zodat en opdat meer mensen  horen en zien wat mensen met een verstandelijke beperking in hun mars hebben.
3. Minimaal 1x per jaar een eigen concert organiseren en een paar maal per jaar op reguliere en lokale podia een optreden verzorgen.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk

jaarverslag 2021
jaarverslag 2020

balans en exploitatie overzicht 2023

financieel verslag 2022
financieel verslag 2021
financieel verslag 2020

toelichting jaarcijfers 2023

begroting 2024

jaarplan 2022
jaarplan 2021

Uittreksel handelsregister

Menu