En nu heeft het APK iets heel leuks bedacht !

Vind je het APK ook een echt PrachtKoor?

Wil je het APK steunen ?

Je kunt voor 25,- per jaar onze vriend worden!

Wat krijg je daarvoor terug ?

 

Dus meld je aan als vriend op apk@alkmaarsprachtkoor.nl

en maak jaarlijks 25,- over op  NL 43 TRIO 0212377272

tnv stichting APK   o.v.v.  Ik wil vriend worden van het APK!

 

 

Foto: Knoop Gala 2018

 

Menu